งานประชุมเชิงวิชาการ เรื่องการปรับปรุงระบบคุณภาพอากาศในคลินิกทันตกรรม ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2563

หัวข้อ การปรับปรุงระบบคุณภาพอากาศในคลินิกทันตกรรมอย่างไรในบริบทของทันตแพทย์และวิศวกร


บริษัทซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ เรื่องการปรับปรุงคุณภาพอากาศในคลินิกทันตกรรม ครั้งที่ 1
ภายใต้หัวข้อ “การปรับปรุงระบบคุณภาพอากาศในคลินิกทันตกรรมอย่างไรในบริบทของทันตแพทย์และวิศวกร” ในวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 สามารถในหัวข้อดังต่อไปนี้

งานประชุมวิชาการ เรื่องการปรับปรุงคุณภาพอากาศในคลินิกทันตกรรมสำหรับทันตแพทย์และวิศวกร(FreshAir100%, NegativePressureRoom,  Ventilation, Ventilationเทียม, AirChange, HeatExchange, EnergyExchange, การระบายCO2, การปรับห้องให้ตรงกับแบบก.44, การวัดคุณภาพอากาศใน

เข้าร่วมงานลงทะเบียนได้ที่นี่

แผนที่จัดงาน ณ ศูนย์ Saijo Trainning Center