วิกฤตการณ์หมอกควันที่ปกคลุมทั่วกรุงเทพตั้งแต่ต้นปี  2561  ที่ผ่านมา แท้จริงมีต้นเหตุมาจากมลพิษทางอากาศ PM2.5 

ที่สูงเกินค่ามาตรฐานทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มมากขึ้นจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ และ

อุตสาหกรรมที่มีในประเทศอย่างต่อเนื่องฝุ่นพิษ PM2.5 คือฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 1 ใน 25 ของเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นผมมนุษย์ ฝุ่นที่มีความละเอียดมากๆ นี้ สามารถซึมเข้าสู่ระบบส่วนต่างๆ ของร่างกายได้อย่างง่ายดายเมื่อได้รับฝุ่นพิษเหล่านี้ในปริมาณที่มาก และสม่ำเสมอจะทำให้สะสมในร่างกายจำนวนมากเพิ่มโอกาสเสี่ยงให้เกิดโรคมะเร็งในอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย จึงจัดว่าเป็นภัยที่คุกคามที่ไม่ควรมองข้าม


การป้องกันฝุ่นพิษ PM2.5 ทำได้หลายวิธี ทั้งใส่หน้ากากอนามัยที่ได้รับรองมาตรฐาน เช่น N95 หลีกเลี่ยงไปในพื้นที่เสี่ยงมีฝุ่นละอองปริมาณมาก หรือเลือกเครื่องปรับอากาศและเครื่องฟอกอากาศ ที่ได้มาตรฐานดักจับ ฝุ่นพิษ PM2.5 เพื่อช่วยลดผลกระทบของวิกฤตทางอากาศที่เป็นส่วนสำคัญของการดำรงชีวิตมนุษย์ การเลือกอากาศที่ดีเข้าสู่ร่างกาย ส่งผลต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ฉะนั้นควรหันมาใส่ใจอากาศที่หายใจไม่น้อยกว่าการดูแลร่างกายส่วนอื่นด้วยเช่นกัน