ฝุ่นละออง คืออนุภาคขนาดเล็กที่ลอยอยู่ในอากาศ  เคลื่อนที่เมื่อถูกกระแสลมพัดก็จะปลิวกระจายตัวอยู่ในอากาศ และตกสู่พื้น ระยะเวลาของฝุ่น

ก่อนตกสู่พื้นจะอยู่ที่น้ำหนักของอนุภาคฝุ่นแต่ละชนิด โดยฝุ่นเหล่านี้มีต้นกำเนิดมาจาก 2 ส่วน คือ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ 

และเกิดจากการกระทำของมนุษย์ ซึ่งจะทำอันตรายต่อร่างกายมนุษย์แตกต่างกัน ปัจจัยหนึ่ง

ที่มีผลต่อการเข้าสู่ร่างกายคือขนาดของฝุ่นซึ่งถูกเรียกเป็นไมครอนฝุ่นที่มีขนาด 10 ไมครอน จะถูกจัดอยู่ในประเภทของฝุ่นหยาบ ซึ่งจะติดอยู่ที่ทางเดินหายใจ ฝุ่นที่มีขนาด 2.5 ไมครอน 

จะถูกจัดอยู่ในฝุ่นขนาดเล็กที่สามารถเข้าสู่ปอดได้ และฝุ่นที่มีขนาด 0.1 ไมครอน จัดอยู่ในฝุ่นละเอียดที่มีขนาดเล็กมากซึ่งสามารถซึมเข้าสู่กระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ของร่างกายส่งผลให้เพิ่มโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งในส่วนต่างๆ ของร่างกายได้นั่นเอง