เครื่องใช้ไฟฟ้าปัจจุบันนอกจากฟังก์ชั่นการใช้งานที่ตอบโจทย์ผู้ใช้แล้ว สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามเพื่อเพิ่มความคุ้มค่าในการใช้งาน

ระยะยาวคือการดูฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงมาตรฐานการประหยัดไฟเบื้องต้น 

ตามเกณฑ์ของกระทรวงพลังงาน


นอกจากการเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสัญลักษณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5 แล้ว อีกสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือการดูค่า  SEER 

(Seasonal Energy Efficiency Ratio )  หรือค่าประหยัดไฟตามฤดูกาล โดยเป็นการนำค่าความเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล

มาคำนวณประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า ทำให้การคำนวณมีความใกล้เคียงกับสภาพการใช้งานจริงมากขึ้น 

หากดูง่ายๆ คือการดูฉลากที่มีค่า SEER สูง จะแสดงถึงการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงในการประหยัดไฟนั่นเอง