ไรฝุ่น เป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็กลักษณะคล้ายเห็บ  รูปร่างกลมรีคล้ายหยดน้ำ สีขาวขุ่น มีขา 4 คู่ ขนาดประมาณ 200-300 ไมครอน 

ไม่สามารถเห็นด้วยตาเปล่า อาหารของไรฝุ่นคือสะเก็ดผิวหนัง สะเก็ดรังแค และสปอร์ของเชื้อราเป็นอาหาร 

ไรฝุ่นจะมีอายุประมาณ 1 เดือน ไรฝุ่นตัวเมียวางไข่ได้ตัวละ 50-90 ใบ ลำตัวประกอบด้วยน้ำถึงร้อยละ 70-75 

ไรฝุ่นจึงชอบอาศัยหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ที่มีความชื้นอยู่ หรือมีเส้นใย เช่น ที่นอน หมอน ผ้าห่ม เป็นต้นโดยประเทศไทยมีสภาพอากาศร้อนชื้นเกือบตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นสภาพอากาศที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของไรฝุ่น โดยจากสถิติผู้ป่วยในประเทศไทยพบว่ามีมากถึงร้อยละ 50 และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยมีปัจจัยหลักมาจากมูลของไรฝุ่น ที่ฟุ้งตัวอยู่ในอากาศที่ทำปฏิกิริยากับภูมิคุ้มกัน ทำให้เกิดอาการภูมิแพ้ตามมาโรคภูมิแพ้ เป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่สามารถควบคุมอาการของโรคให้ดีขึ้นได้ โดยวิธีการที่ได้ผลที่ดีที่สุดคือการกำจัดที่ตัวไรฝุ่น ซึ่งเป็นแหล่งผลิตมูลไรฝุ่นที่เป็นสาเหตุหลักของโรคภูมิแพ้ ซึ่งมีวิธีการควบคุมได้