saijo-denki
Ultrafine Inverter

Ultrafine Inverter

แอร์เครื่องฆ่าเชื้อด้วยโอโซน

เพื่ออากาศสดชื่น ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก

มั่นใจอากาศสะอาดในบ้านคุณ ด้วย 3 ขั้นตอน

Saijo Denki Ultrafine Inverter แอร์หนึ่งเดียวที่มีคุณสมบัติเป็น “เครื่องฆ่าเชื้อด้วยโอโซน” สิทธิบัตรเฉพาะของ Saijo Denki 1 ซึ่งไม่ใช้แผ่นฟิลเตอร์กรองเชื้อโรคเหมือนแอร์ทั่วไป แต่ใช้เครื่องผลิตโอโซนขนาดใหญ่เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่ดักจับไว้อยู่ในเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนชื้น การดักจับเชื้อโรคอยู่ในแผ่นฟิลเตอร์เพียงอย่างเดียว ซึ่งส่วนใหญ่ฟิลเตอร์มักทำจากกระดาษ อาจทำให้เชื้อโรคเจริญเติบโตต่อบนแผ่นฟิลเตอร์ได้ โดยมีงานวิจัยหลายแห่ง พบเชื้อโรคจำนวนมากยังมีชีวิตอยู่บนแผ่นกรองอากาศ 2 Saijo Denki จึงคิดค้นนวัตกรรมเครื่องฆ่าเชื้อด้วยโอโซน 3 ขั้นตอน เพื่อให้บ้านคุณสะอาด ปลอดภัยอย่างแท้จริง

Ultrafine Inverter

ขั้นตอนที่ 1: โหมด Turbo ดักจับฝุ่นและเชื้อโรค

ฝุ่นและเชื้อโรคที่ลอยอยู่ในอากาศมาเก็บไว้ที่ระบบฟอกอากาศ Ultrafine ด้วยรอบพัดลมแรงสูง เป็นเวลา 2 ชม. เพื่อรอการฆ่าเชื้อด้วยโอโซนในโหมดถัดไป โดยระบบนี้ใช้หลักการไฟฟ้าสถิตกำลังแรงสูงถึง 5,000 โวลต์ เพื่อกรองฝุ่นและดักจับเชื้อโรคขนาดเล็กได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งระบบฟอกอากาศดังกล่าวสามารถดักจับฝุ่นในอากาศได้ขนาดเล็กถึง 0.1 ไมครอน ในขณะที่ไวรัสโคโรน่ามีขนาดประมาณ 0.125 ไมครอน 3 โดยมีประสิทธิภาพดักจับฝุ่นได้สูงถึง 99% ใน 2 ชม. ตามมาตรฐานทดสอบประเทศญี่ปุ่น รับรองโดยสถาบันทดสอบระดับสากล Japan Electrical Laboratory (Thailand) และมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่ง 4 เพื่อดึงฝุ่นหรือเชื้อโรคที่อยู่ในห้องมาเก็บไว้ในตัวเครื่องให้ได้มากที่สุด

Ultrafine Inverter

ขั้นตอนที่ 2: โหมด Ozone ฆ่าเชื้อด้วยโอโซนเข้มข้น

โอโซน คือก๊าซที่ปราศจากสี ซึ่งประกอบด้วย Oxygen 3 อะตอม และมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคได้เหมือนคลอรีน5 จึงถูกนำมาใช้ฆ่าเชื้อโรคในทางการแพทย์ Saijo Denki จึงพัฒนาเครื่องผลิตโอโซนขนาดใหญ่ติดตั้งอยู่ภายในตัวแอร์ เมื่อระบบดักจับฝุ่นและเชื้อโรคเข้ามาภายในตัวเครื่องในโหมด Turbo แล้ว ระบบจึงฆ่าเชื้อโรคเหล่านั้นด้วยโอโซนเข้มข้น โดยระบบฟอกอากาศ Ultrafine สามารถฆ่าเชื้อที่ทนความร้อนและความแห้งได้ดี สูงถึง 99.5% ภายในเวลา 3 ชั่วโมง ทดสอบโดยภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 6

Ultrafine Inverter

ขั้นตอนที่ 3: โหมด Safe Zone สลายโอโซนเป็นออกซิเจน เพื่ออากาศสดชื่นและปลอดภัย

หลังจากที่โหมด Ozone ฆ่าเชื้อด้วยโอโซนเข้มข้น ระบบจะทำการลดระดับโอโซน และกระจายลมด้วยรอบพัดลมแรงสูง เป็นเวลา 1 ชม. โดยโอโซนจะแตกตัวกลับมาเป็นออกซิเจน ทำให้อากาศภายในห้องปลอดภัยจากทั้งฝุ่น เชื้อโรค และมลภาวะต่างๆ ได้อย่างมั่นใจ

Ultrafine Inverter

กรองฝุ่นได้เล็กกว่าฝุ่น PM2.5 ถึง 25 เท่า

เนื่องจากฝุ่น PM2.5 ปกคลุมอากาศเมืองไทยอยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะในช่วงอากาศปิด แม้ว่าหลายคนอาจทราบว่า PM2.5 คือฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ที่อาจเข้าไปทำอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจและอวัยวะอื่นๆในร่างกายมนุษย์ แต่สิ่งที่หลายคนอาจยังไม่ตระหนักถึง คือ ฝุ่นที่น่ากลัวกว่าฝุ่น PM2.5 เป็นฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่านั้นมาก ที่เรียกว่า Ultrafine Particulate Matter หรือมีชื่อย่อว่า PM0.1 ซึ่งเป็นฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 0.1 ไมครอน ทำให้สามารถเข้าไปในร่างกายมนุษย์ได้ลึกกว่า ทำให้อันตรายมากกว่าฝุ่นที่ขนาดใหญ่กว่านั่นเอง

PM2.5

Saijo Denki จึงมุ่งมั่นพัฒนาระบบกรองฝุ่นขนาดเล็กถึง PM0.1 ซึ่งเล็กกว่า PM2.5 ถึง 25 เท่า 7 โดยใช้หลักการไฟฟ้าสถิตกำลังแรงสูงถึง 5,000 โวลต์ โดยมีประสิทธิภาพดักจับฝุ่นขนาด PM0.1 ได้สูงถึง 99% ใน 2 ชม. ตามมาตรฐานทดสอบประเทศญี่ปุ่น รับรองโดยสถาบันทดสอบระดับสากล Japan Electrical Laboratory (Thailand) และมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่ง 4

นอกจากนี้ ระบบฟอกอากาศดังกล่าว ไม่เพียงแต่ดักจับฝุ่นได้เล็กและมีประสิทธิภาพสูง แต่ยังสามารถถอดล้างทำความสะอาดเองได้ด้วยน้ำเปล่า ระบบฟอกอากาศแบบไฟฟ้า จึงสามารถคงประสิทธิภาพได้สูงต่อเนื่อง และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนฟิลเตอร์เป็นประจำ

ประหยัดไฟเทียบกับรุ่นธรรมดา 9,000 บาทต่อปี

เนื่องจากเครื่องปรับอากาศโดยทั่วไปแล้วเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟมาก ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเลือกเครื่องปรับอากาศที่กินไฟต่ำ เพื่อไม่ให้เป็นภาระค่าไฟต่อเนื่อง Saijo Denki จึงพัฒนาเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์อัจฉริยะ สามารถปรับกำลังความเย็นได้ตามความเหมาะสมและตามความต้องการความเย็นของห้อง ณ ขณะนั้น ทำให้ประหยัดไฟมากถึงปีละ 9,052 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับค่าไฟในรุ่นธรรมดา 8

Saijo Denki รุ่น Ultrafine Inverter จึงเป็นทางเลือกใหม่สำหรับเครื่องปรับอากาศ ที่ให้มากกว่าความเย็น แต่ให้ความมั่นใจอากาศสะอาดภายในบ้าน เพื่อครอบครัวและคนที่คุณรัก

PM2.5
1 ตามอนุสิทธิบัตร เครื่องฆ่าเชื้อด้วยโอโซน เลขที่ 1903000814 วันที่ 3 เมษายน 2562
2 งานวิจัยของ Noris F, Siegel JA, Kinney KA. Biological and Metal Contaminants in HVAC Filter Dust. ASHRAE (2009) และงานวิจัยของ Mittal H, Parks SR, Pottage T, et al. Survival of Microorganisms on HEPA Filters. Applied Biosafety (2011)
3 งานวิจัยของ Fehr AR, Perlman S. Coronaviruses: An Overview of Their Replication and Pathogenesis. Methods Mol Biol (2015)
4 ผลทดสอบ Japan Electrical Testing Laboratory (Thailand) วันที่ 4-11 ธันวาคม 2018 เลขที่ 17JP-0001-00, 17JP-0002-00, 17JP-0003-00, 17JP-0004-00, 17JP-0005-00 ในเครื่องปรับอากาศรุ่น Ultrafine ขนาด 9,000 – 36,000 บีทียู ทดสอบในห้องขนาด 14.52 ลูกบาศก์เมตร ตามมาตรฐานการทดสอบ JEM-1467 และ HD128 ผลทดสอบสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันที่ 6 และ 10 ธันวาคม 2018 เลขที่ ISTRS/61664-01, 02, 03, 04, 05 ในเครื่องปรับอากาศรุ่น Ultrafine ขนาด 9,000, 13,000, 18,000, 30,000, 36,000 บีทียู ทดสอบในห้องขนาด 30.28 ลูกบาศก์เมตร ตามมาตรฐานการทดสอบ JEM-1467 หนังสือรับรองคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ อว.๖๗.๓๐/วอ.๖๔-๕๓ วันที่ 4มีนาคม 2564
5 บทความ สารต้านเชื้อจุลินทรีย์ ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข โดยสำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข มิถุนายน 2568
6 รายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพการทำลายเชื้อบนแผ่นกรองระบบปรับอากาศ แบบย่อส่วน สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ MIS 01/1-63 วันที่ 14 เมษายน 2563
7 หนังสือรับรองคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ อว.๖๗.๓๐/วอ.๖๔-๕๓ วันที่ 4มีนาคม 2564
8 เมื่อเทียบแอร์ SAIJO DENKI รุ่น SJ-W18F-D-DTGP1/SJ-C18F-D-DTGP1 กับแอร์ SAIJO DENKI รุ่น SJ-W18C-D-ETGP1/SJ-C18C-D-ETGP1 คำนวณที่การใช้งานเครื่องปรับอากาศ 12 ชั่วโมงต่อวัน 365 วันต่อปี ค่าไฟยูนิตละ 3.96 บาท ตามหนังสือคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ อว.7103/วฟ.03/2564 วันที่ 2 มีนาคม 2564