Form The Blog


Saijo Denki Protective Environment for Dental Clinic
calendar 08/05/2021

Saijo Denki Protective Environment for Dental Clinic

..

Read more

ข่าวเนชั่น ซัยโจเด็นกิ สร้างห้องผู้ป่วยความดันลบที่ รพ.พระมงกุฎเกล้าฯ
calendar 08/05/2021

ข่าวเนชั่น ซัยโจเด็นกิ สร้างห้องผู้ป่วยความดันลบที่ รพ.พระมงกุฎเกล้าฯ

..

Read more

คุณสมศักดิ์ จิตติพลังศรี ให้สัมภาษณ์สื่อถึงโครงการนวัตกรรมระบบเเลกเปลี่ยนอากาศเเรงดันลบ ที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยรัฐ 4 เเห่ง
calendar 08/05/2021

คุณสมศักดิ์ จิตติพลังศรี ให้สัมภาษณ์สื่อถึงโครงการนวัตกรรมระบบเเลกเปลี่ยนอากาศเเรงดันลบ ที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยรัฐ 4 เเห่ง

คุณสมศักดิ์ จิตติพลังศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัทซัยโจเด็นกิอินเตอร์เนชั่นเเนลจำกัดให้สัมภาษณ์สื่อถึง..

Read more

Air Change คืออะไร?  ทำไมถึงมีความสำคัญในการลดเชื้อโรคในอากาศ
calendar 02/06/2021

Air Change คืออะไร? ทำไมถึงมีความสำคัญในการลดเชื้อโรคในอากาศ

Air Chang คืออะไร ทำไมถึงมีความสำคัญในการลดเชื้อโรคในอากาศงานสัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 1 ระบบคุณภาพ..

Read more

ประสบการณ์ใช้งานจริงระบบแรงดันลบในห้องทันตกรรม
calendar 08/05/2021

ประสบการณ์ใช้งานจริงระบบแรงดันลบในห้องทันตกรรม

ประสบการณ์ใช้งานจริงระบบแรงดันลบในห้องทันตกรรม โดย ทพญ. ปยะวดี สร้อยทอง หัวหน้ากลุ่มงานทัน..

Read more

ประสบการณ์ใช้งานจริงระบบแรงดันลบในห้องทันตกรรม
calendar 08/05/2021

ประสบการณ์ใช้งานจริงระบบแรงดันลบในห้องทันตกรรม

ประสบการณ์ใช้งานจริงระบบแรงดันลบในห้องทันตกรรม โดยทพญ. สัจจพร พรรคอนันต์ทันตเเพทย์โรงพยาบาลอยุธ..

Read more

Saijo Denki ประสิทธิภาพระบบฟอกอากาศของ เครื่องปรับอากาศ TURBO A.P.S.
calendar 08/05/2021

Saijo Denki ประสิทธิภาพระบบฟอกอากาศของ เครื่องปรับอากาศ TURBO A.P.S.

..

Read more

Sajo Denki COVID19 Hospital AC Mae Sod
calendar 08/05/2021

Sajo Denki COVID19 Hospital AC Mae Sod

..

Read more