ระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศสำหรับคลินิกทันตกรรม (Dental Clinic 2022)


Catalog Reference and Test Report Clinic

ก.44

Dental Clinic ก.44 Advanced

ก.45 Advanced

Dental Clinic ก.45 Advanced

ก.45 Premium

Dental Clinic ก.45 Premium

ก.45 Standard

Dental Clinic ก.45 Standard

ก.45 Standard

Dental Clinic ก.45 Standard Cool


VDO ระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศสำหรับคลินิกทันตกรรม

ก.44

ก.44 Advanced

ก.45 Advanced

ก.45 Advanced

ก.45 Premium

ก.45 Premium

LDC ร่วมมือ Saijo Denki จัดทำคลินิกทันตกรรม

LDC ร่วมมือ Saijo Denki จัดทำคลินิกทันตกรรม


Comparison ตารางเปรียบเทียบ

ก.44

Feature Summary Dental Unit ก.44

ก.44

Feature Summary Dental Unit ก.45A

ก.44

Feature Summary Dental Unit ก.45B


ชุดอะไหล่แถม ระบบทันตกรรม

ก.44

Dental Clinic ก.44 Advanced Installation

ก.44

Dental Clinic ก.45 Advanced Installation

ก.44

Dental Clinic ก.45 Premium Installation

ก.44

Dental Clinic ก.45 Standart Installation


Manual Remote

ก.44

Advanced IAQ Remote

ก.44

Smart IAQ Remote