PE For Dental


Description

Protective Environment (PE) สำหรับคลินิกทันตกรรมช่วยแลกเปลี่ยนอากาศภายในห้องทันตกรรมได้ 12 ACH

ห้องทันตกรรมที่ดีทำไมควรมี Air Change per Hour (ACH) หรือที่เรียกว่าอัตราการแลกเปลี่ยนอากาศจากคำแนะนำของ องค์กร CDC ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ระบุว่า อัตราที่เชื้อโรคในห้องจะถูกเอาออกจากห้องได้เร็วโดยที่ 12 ACH สามารถนำเชื้อโรคออกได้ 99% ภายใน 23 นาที ระบบ Protective Environment (PE) สำหรับคลินิกทันตกรรม สามารถแลกเปลี่ยนอากาศ Fresh Air 100%ได้ 12 ACH

Protective Environment (PE) สำหรับคลินิกทันตกรรม ลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในห้อง

ด้วยระบบแลกเปลี่ยนอากาศ 12 ACH จึงทำให้ช่วยแลกเปลี่ยนออกซิเจนที่บริสุทธิ์จากภายนอกเข้ามาในห้องได้มากขึ้น ให้มีค่าไม่เกิน 1000 PPM ตามาตรฐานของ ASHRAE ทำให้ทันตแพทย์และผู้ช่วยในห้องสดชื่นมากขึ้น และยังลดอาการมึน หรืออึดอัดเวลาอยู่ในห้อง อันเนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อีกด้วย

Protective Environment (PE) สำหรับคลินิกทันตกรรม สามารถกรองฝุ่นขนาดเล็กทั้ง PM2.5 PM0.1 ได้อย่างละเอียด

ด้วยระบบการกรองอากาศ 4 ชั้น ทำให้สามารถกรองฝุ่นได้ละเอียดตั้งแต่ฝุ่นขนาดใหญ่จนถึงฝุ่นขนาดเล็กอย่าง PM2.5 หรือ PM0.1 โดยในระบบนี้จะมีแผ่นฟอกอากาศ Ultrafine A.P.S. ที่ สามารถกรองฝุ่นได้ละเอียดถึง 0.1 ไมครอน และผ่านการทดสอบจากสถาบัน JET และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าสามารถกรองฝุ่นได้ละเอียดถึง 0.1 ไมครอน หรือ PM0.1 ได้จริงและมีระบบ UV ที่แผ่นฟอกอากาศเพื่อกำจัดเชื้อโรคที่ติดหรือเจริญอยู่บนแผ่นฟอกอากาศ

Protective Environment (PE) สำหรับคลินิกทันตกรรม ควบคุมความชื้นในห้อง และลดการเจริญเติบโตของเชื้อโรคและไรฝุ่น

ความชื้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ห้องทันตกรรมต้องคอยควบคุม เนื่องจากในห้องทันตกรรมมีไลน์ที่ต้องใช้น้ำในหลายจุดและความชื้นนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เชื้อแบคทีเรีย เชื้อราเจริญเติบโตและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของทั้งผู้ใช้บริการทางทันตกรรม ทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์ที่อยู่ในห้อง


Protective Environment ควบคุมปริมาณความชื้นในห้องทันตกรรมให้อยู่ที่ 50%RH ซึ่งอยู่ในโซนที่เชื้อโรค แบคทีเรีย เชื้อราและไวรัส เจริญเติบโตได้ต่ำ นอกจากนี้ถ้ารักษาความชื้นได้ 50%RH เป็นเวลา 11 วันทำให้ไรฝุ่นสูญเสียน้ำในตัวและตายในที่สุดอีกด้วย

Protective Environment (PE) สำหรับคลินิกทันตกรรม ป้องกันการติดเชื้อของทันตแพทย์และผู้ช่วยแพทย์จากการติดเชื้อโรคติดต่อทางระบบหายใจจากคนไข้

ระบบของ Protective Environment จะบังคับให้อากาศในห้องทันตกรรมไหลเวียนแบบ Clean To Dirty Air Flow โดยอากาศ Fresh Air 100% จะถูกปล่อยลมที่บริเวณที่ทันตแพทย์ยืนอยู่ ส่วนอากาศที่สกปรกจะถูกดูดให้ไหลผ่านคนไข้และถูกดูดให้เข้าเครื่องฟอกอากาศ และ Outlet Grill ตามลำดับเพื่อนำไปฆ่าเชื้อด้วย UV และกรองอีกครั้งก่อนปล่อยลมออกสู่ภายนอกคลินิก

Protective Environment (PE) สำหรับคลินิกทันตกรรม กรองอากาศเสีย 2 ชั้นก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ระบบ Protective Environment จะใช้เครื่องฟอกอากาศ Ultrafine ในการกรองอากาศเสียก่อนออกจากห้องในชั้นแรก ซึ่งในเครื่องฟอกอากาศ Ultrafine มีระบบกรองอากาศถึง 4 ชั้น กรองฝุ่น และอนุภาคได้เล็กถึง 0.1 ไมครอน ด้วย Ultrafine Filter ซึ่งเป็นสิทธิบัตรเฉพาะจาก ซัยโจ เด็นกิ มีแผ่นกรอง Scallop Filter ที่ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียในเครื่องฟอกอากาศ รวมทั้งเครื่องฟอกอากาศ Ultrafine ยังสามารถเปิดโหมดโอโซนเข้มข้น 20 ppm เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่ติดอยู่ตามแผ่นกรองได้


ก่อนที่จะส่งอากาศไปตามท่อ Outlet Grill เพื่อส่งไปกรองด้วยแผ่นฟอก Ultrafine อีกครั้งหนึ่งและ ฆ่าเชื้อด้วย UV ก่อนปล่อยอากาศสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกห้อง

Protective Environment (PE) สำหรับคลินิกทันตกรรม เหมาะสำหรับห้องคลินิกทันตกรรมที่มี ขนาด 15 ตร.ม.

อำนวยความสะดวกให้ทันตแพทย์ สามารถตรวจดู ค่าอุณหภูมิ การแลกเปลี่ยนอากาศในห้อง ความชื้นสัมพัทธ์และค่าคาร์บอนไดออกไซด์แบบเรียลไทม์ผ่าน Smart Remote ติดตั้งง่ายแม้เป็นคลินิกตึกแถวหรือมีพื้นที่ระเบียงจำกัดได้อย่างง่ายดาย

Highlight Feature

12354