Protective Environment 260 CMH


Description

ระบบ Home Isolation เป็นห้องความดันลบ (Negative Pressure) เหมาะสำหรับใช้รองรับผู้ที่ติดเชื้อทางเดินอากาศ หรือกลุ่มเสี่ยง ที่ต้องการพักอาศัยอยู่บ้านได้โดยทุกคนในบ้านปลอดภัย โดยการเติมอากาศใหม่ Fresh Air 100% เข้าสู่ห้อง

จะทำให้อากาศสะอาดขึ้นและดูดนำอากาศสกปรกในห้องออกไปทิ้งเป็นการเพิ่ม Ventilation เพื่อป้องกันการติดเชื้อภายในที่พักอาศัยได้ดี ระบบนี้สามารถปรับให้ห้องเป็นความดันบวกได้เพื่อใช้ดูแลผู้ป่วยที่ต้องการอากาศที่สะอาด

Room Size Calculator


room

Your room size is: sq m

  • 3 ACH at a room size not exceeding 28 square meters, at a room height of 3 meters for Positive Pressure + Air Change + Relative Humidity Control
  • Want to order, please contact sales.

Highlight Feature

ระบบคุณภาพอากาศสำหรับที่พักอาศัย

ประเภท Home Isolation
                  เป็นห้องความดันลบที่เหมาะสำหรับใช้รองรับผู้ที่ติดเชื้อทางเดินอากาศ หรือกลุ่มเสี่ยงที่ต้องการพักอาศัยอยู่บ้านได้ โดยทุกคนในบ้านปลอดภัย เนื่องจากฝุ่นและเชื้อโรคจากห้องผู้ป่วยสามารถแทรกผ่านตามขอบประตูและหน้าต่าง ลอยไปในอากาศ ฟุ้งกระจายไปทั่วบ้าน อีกทั้งเชื้อโรคจากห้องผู้ป่วยสามารถแพร่กระจายสู่คนในบ้าน และเพื่อนบ้านข้างเคียงได้ เนื่องจากเชื้อ COVID-19 สามารถลอยอยู่ในอากาศได้ไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วโมง (จากงานวิจัยในวารสารทางการแพทย์ The New England Journal Medicine ปี 2020) โดยการเติมอากาศใหม่ หรือ Fresh Air 100% เข้าสู่ห้องตลอดเวลา จะทำให้อากาศสะอาดขึ้น และดูดนำอากาศสกปรกในห้องออกไปทิ้ง เป็นการเพิ่ม Ventilation เพื่อป้องกันการติดเชื้อภายในที่พักอาศัยได้ดี

                  การติดตั้งระบบ Home Isolation - ทำให้ห้องเป็นแรงดันลบ ฝุ่นและเชื้อโรค ไม่สามารถแทรกตามขอบประตู และหน้าต่างออกไปสู่ห้องอื่นๆ ภายในบ้านได้

                                                      - เติมอากาศบริสุทธิ์ Fresh Air 100% ทำให้ผู้ป่วยได้รับอากาศสะอาด เพื่อสุขภาพที่ดี

                                                      - ควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ในระดับ 40-60 % เพื่อลดการเจริญเติบโตของเชื้อโรคภายในห้อง

**เมื่อผู้ป่วยหายดีแล้ว สามารถปรับโหมดการใช้งานให้เป็น Home Protection ที่เป็นห้องแรงดันบวก ทำให้ฝุ่นและเชื้อโรคถูกผลักออกจากห้อง เหมาะสำหรับใช้รองรับหรือดูแลผู้ป่วยประเภทที่ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อทางเดินอากาศ เช่น ผู้ป่วยติดเตียง, ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำ, ผู้ป่วยมะเร็ง, ผู้ป่วยสูงอายุ เป็นต้น

                 ในขณะที่ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้น และมีปัญหาเรื่องฝุ่น PM2.5 เยอะ การเติม Fresh Air จึงมีอุปสรรคอยู่ 4 ปัจจัย ได้แก่ 1) อากาศใหม่ที่นำเข้ามา หรือที่เรียกว่า Outdoor Air จะเพิ่มฝุ่น PM2.5 ส่งผลต่อสุขภาพของทุกคนภายในบ้าน 2) เพิ่มความร้อน ทำให้แอร์เดิมภายในห้องทำงานหนัก 3) นำความชื้นเข้ามาในห้อง อาจก่อให้เกิดเชื้อราภายในที่พักอาศัย 4) กินไฟสูง เนื่องจากเป็นการถ่ายเทอากาศเข้าและออกจากห้องตลอดเวลา

          Saijo Denki จึงได้พัฒนาเครื่องปรับอากาศ และเติมอากาศบริสุทธิ์ ออกแบบเฉพาะสำหรับที่พักอาศัย โดยสามารถกรองฝุ่นละเอียดได้เล็กถึง 0.1 ไมครอน ปรับลดอุณหภูมิอากาศจากภายนอก ควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ ก่อนปล่อยเข้าสู่ภายในห้อง เป็นการเปลี่ยน Outdoor Air ให้เป็นอากาศบริสุทธิ์ Fresh Air 100% ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เงื่อนไขการใช้บริการ (Terms of Use)

        บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คือผู้ที่มุ่งมั่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงเทคโนโลยี ให้ตอบโจทย์กับสถานการณ์วิกฤต COVID-19 โดยเน้นในเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารสถานพยาบาลทั้งประเภทห้องความดันลบแบบสมบูรณ์ และห้องความดันบวก อาทิ เช่น ห้อง ICU, ER, Cohort Ward, OR, Dental, ห้องพักแพทย์ เป็นต้น และยังครอบคลุมไปถึงการปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในที่พักอาศัย โดยมีให้เลือกได้ 2 แบบ คือ HOME PROTECTION และ HOME ISOLATION  

        การตกลงเลือกซื้อบริการ ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับว่าได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยละเอียดถี่ถ้วนแล้ว และผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการทุกประการและนโยบายความเป็นส่วนตัว เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้มีผลผูกพันผู้ใช้บริการตามกฏหมาย


บุคลากรทางการแพทย์ อาทิ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19  ทั้งจากสถานพยาบาล / คลินิก  / ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ  ทั้งภาครัฐและเอกชน จะได้รับสิทธิส่วนลดในการซื้อสินค้าประเภท Home Protection รุ่น Intensive Care (Vertical type) จากราคาเต็ม 89,000 บาท เหลือเพียง 79,000 บาท เพียงยืนยันตัวตนด้วยบัตรพนักงาน
◼◼
หลังจากชำระเงินแล้ว ภายใน 3-5 วันทำการ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปหาท่าน เพื่อประสานงานแจ้งทำนัดเรื่องการติดตั้ง โดยครอบคลุมกระบวนการติดตั้งซื้อขายจนแล้วเสร็จ ภายใน 14 วันทำการ
◼◼◼
 รับประกันอะไหล่ทุกชิ้น 1 ปีเต็ม (ราคานี้ไม่รวมค่าเปลี่ยน Filter)**
◼◼◼◼

ของแถมภายในชุด ประกอบด้วย หัวกริวจ่ายลม 1 ชิ้น, Smart IAQ Remote พร้อมสาย ยาว 30 เมตร, ท่อลมประเภท Flex ยาว 4 เมตร พร้อมหุ้มฉนวน หากมีท่อส่วนเกิน จะมีค่าใช้จ่าย

 **ในกรณีเข้าติดตั้งหน้างาน หากมีท่อหรือสายไฟส่วนเกิน จะมีค่าใช้จ่าย โดยท่อ ราคาเมตรละ 1,500 บาท และสายไฟ ราคาเมตรละ 500 บาท

◼◼◼◼◼
ราคานี้รวมค่าติดตั้ง
◼◼◼◼◼◼

จัดส่งฟรี ทั่วประเทศ   ยกเว้น

                      1) เดินทางข้ามเกาะ

                      2) เดินทางขึ้นเขา (กรณีที่รถของบริษัทฯ ไม่สามารถวิ่งขึ้นได้)

                      3) ยกสูงเกิน 3 ชั้น (ราคานี้ไม่รวมค่ารถเครน)

◼◼◼◼◼◼◼
หากมีการติดตั้งตู้ไฟ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม