Saijo Denki High SEER Inverter

นวัตกรรมเครื่องปรับอากาศที่ให้เหนือกว่าความเย็นแต่เป็นนวัตกรรมการประหยัดพลังงานสูง 

ที่ได้รับการยอมรับขึ้นทะเบียนนวัตกรรมเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประหยัดไฟสูงเมื่อเดือนมีนาคม 2561 

สอดคล้องกับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการลดค่าสาธารณูปโภคเพื่อประสิทธิภาพการ

ใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐฟอกอากาศโดยใช้ระบบ  Turbo A.P.S สิทธิบัตรเฉพาะ Saijo Denki  ซึ่งมีระบบการทำงานโดยใช้เทคโนโลยี 

Corona Discharge ที่ครอบคลุมพื้นที่ลมผ่านไม่น้อยกว่า 100 ตร.ซม.มีความสามารถในการดักจับฝุ่นละเอียดเล็กถึง 0.01 ไมครอน  ซึ่งแผงการฟอกอากาศสามารถถอดออกมา

ล้างทำความสะอาดได้ ทำให้ไม่มีเชื้อโรคสะสม  อากาศที่ออกมาจึงมั่นใจว่าปลอดภัยและเหมาะสม

กับคนในห้องอย่างแท้จริงอีกด้วย

ควบคุมการทำงานของตัวเครื่องด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สายคุณภาพสูง

ควบคุมการทำงานของตัวเครื่องได้อย่างแม่นยำมีหน้าจอแสดงผล Error code อยู่บนเครื่องปรับอากาศทำให้เช็คความผิดปกติ
ของเครื่องปรับอากาศได้ทันที


ประหยัดพลังงานสูงด้วย ระบบ Inverter ที่พัฒนาโดยเฉพาะของ Saijo Denki ทำให้มีค่าประหยัดไฟ

สูงกว่าเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพประหยัดพลังงานตามฤดูกาล ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ

ประหยัดพลังงาน ขั้นต่ำเบอร์ 5 ปี 2017 ถึง  44% โดยการทำความเย็นยังมีประสิทธิภาพเช่นเดิม


เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีค่า SEER สูงถึง 24.33 ซึ่งได้รับการยอมรับ และจดทะเบียนขึ้นนวัตกรรม

ได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561

High SEER Inverter Air conditioner  พัฒนาการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

ให้ทำงานได้เงียบสนิท คืนความสุขให้กับวันพักผ่อนของคุณ ให้บ้านเป็นที่พักผ่อนแสนสบาย

สำหรับทุกคนในครอบครัวอย่างแท้จริง


บุฉนวนในตัวคอยล์ร้อนทำให้ลดการเกิดเสียงจากที่ทำงานของตัวเครื่องเมื่อเครื่องทำงานเต็ม

ที่ระดับเสียงของ คอยล์เย็น 24 dB(A) คอยล์ร้อน 44 dB(A) ซึ่งเป็นระดับที่เบากว่า

เครื่องปรับอากาศทั่วไปเป็นอย่างมาก 


7-SEG หน้าจอแสดงผลแจ้งเตือนการล้างแอร์  โดยสามารถเตือนการล้างได้ทุกๆ 1,800 ชั่วโมง 

ทำให้อายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศนานขึ้น อีกทั้งหน้าจอยังแสดงผลประสิทธิภาพ

การทำงานของเครื่องปรับอากาศ และการซ่อมบำรุงได้อีกด้วย


แผงคอยล์ร้อนเคลือบ Blue Fin  ทำให้ลดการกัดกร่อนจากน้ำทะเล 

และการระบายความร้อนทำได้ดียิ่งขึ้น ประสิทธิภาพการทำงาน

ของเครื่องจึงสูงขึ้นด้วย


X
X
X